Een Brits onderzoek heeft aangetoond dat CBD-gebruik stoppen met roken eenvoudiger kan maken. Het kan daarom een alternatief zijn alvorens over te gaan op zware medicamenten, zoals Champix en Zyban. Hoewel het onderzoek te kleinschalig was om dit wetenschappelijk hard te maken, is de conclusie dat het gebruik van CBD positief kan werken bij het stoppen met roken (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23685330).

Onderzoek heeft aangetoond dat CBD de lever kan beschermen tegen leverschade, veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. CBD is een anti-oxidant en de onderzoekers hadden daarom het vermoeden dat CBD mogelijk oxidatieve stress door overmatig alcoholgebruik kan tegengaan. Uit de studie (uitgevoerd bij muizen) bleek inderdaad dat CBD de lever kan beschermen tegen leververvetting (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584913015670).